วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

สำหรับการก่อตั้งวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล เป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังทำลายรากฐานของประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น