วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) 9 ธันวาคม ของทุกปี วันแห่งความตระหนักและร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น